15.9.04

Να μην ξεχνάμε...

Ό,τι και να γίνει, η λογική ισχύει.

(εκτός δηλαδή αν γίνει κάτι πολύ συνταρακτικό)