29.11.05

Δικηγόροι...

Εγώ πάντως πρότεινα στο θύμα τους να προσθέσει απλά ένα "AXA is a registered trademark of FINAXA ltd, France". Και θα τους τη σπάσει, και δε θα μπορούν να του την πούνε.

(σχόλια όποιος θέλει στο la-ino)