16.10.05

Ο Αισχίνης και το Αίσχος

Σήμερα θα αναφερθούμε σε ένα κορυφαίο εθνικό ζήτημα. Τόσο κορυφαίο, που στο site της οργάνωσης "ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ" τοποθετείται στα "ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ", στην υποενότητα "ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ" και σαν απάντηση στο taboo ερώτημα που μας καίει όλους εμάς τους φιλοπάτρηδες Γνήσιους Έλληνες, ήτοι:

"την κούναγαν την αχλαδιά οι Ημών, ναι ή ού;"

Διότι "ως γνωστόν", εδώ και 2000 χρόνια (τουλάχιστον) οι μιαροί Σιωνιστές, μαζί με λοιπούς ζελατινοειδείς μογγολοτουρκόσπορους εχθρούς του Ελληνισμού, έχουν επιδοθεί σε μία άνευ προηγουμένου επιχείρηση ΑΜΑΥΡΩΣΗΣ των αρχαίων Ημών προγόνων, με σκοπό (αναμφίβολα) να πλήξουν τον Έλληνα εκεί που ακριβώς τον τσούζει: στον πολιτισμό του, στην αξιοπρέπειά του και στη φιλοπατρία του. Το είπε άλλωστε και ο Κίσσινγκερ, ή τουλάχιστον το είπε η Κανέλλη ότι το είπε ο Κίσσινγκερ, οπότε δε μπορεί παρά να είναι αλήθεια.

Και τι δεν έχουν κάνει τα χαμερπή τέρατα με ανθρώπινη μορφή για να πετύχουν το βδελυρό στόχο τους. Ήδη από το 600π.Χ., κάποιοι πράκτορές τους πήγαν στη Θήρα, σε ένα βράχο δίπλα στο ιερό του Δελφίνιου Απόλλωνα και χάραξαν φράσεις όπως "μα το Δελφίνιο Απόλλωνα, εδώ ο Κρίμων γάμησε το μικρό αδελφό του Βαθυκλέους" και "εδώ ο Κρίμων το έκανε με τον Αμοτίωνα"[*]. Καταλαβαίνετε, δήθεν ότι τα έγραψαν οι νεαροί τρόφιμοι του ναού στα πλαίσια των τελετών ενηλικίωσης που περιελάμβαναν και τον "δωρικό έρωτα" (άλλο κατασκεύασμα των σαυρόμορφων κτηνών αυτό).

Αλλά φυσικά δεν περιορίζεται σε αυτό το δευτερεύον εγχείρημα το μέγεθος της απάτης. Τι αγγεία με νεαρούς να -ΘΟΥ ΚΥΡΙΕ!!!-, τι παραποιήσεις αρχαίων κειμένων ώστε να φαίνεται πως δήθεν ο Ιερός Λόχος των Θηβαίων (ένα από τα πιο άρτια εκπαιδευμένα στρατιωτικά σώματα της αρχαιότητας) αποτελούνταν από ομόφυλα ζευγάρια, ότι μέχρι και ο Μεγαλέξανδρος ήταν τρισανώμαλος βρωμίκουλας... Το θράσος τους είναι πραγματικά χωρίς όρια.

[btw, το επίμαχο απόσπασμα για το Μεγαλέξανδρο έχει ως εξής: είχε μόλις κατακτήσει μια μεγάλη περσική πόλη (δε θυμάμαι τώρα πια) και για να το γιορτάσουν έστησαν ένα γλέντι. Στα πλαίσια του γλεντιού έγινε διαγωνισμός χορού και νίκησε ο Βαγώας, νεαρός Πέρσης ευνούχος και "ερώμενος" του Μεγάλου σύμφωνα με το αρχαίο κείμενο. Αμέσως όλοι οι Μακεδόνες άρχισαν να φωνάζουν "ΦΙΛΑ-ΤΟΝ! ΦΙΛΑ-ΤΟΝ!" και ο Μεγάλος φιλήθηκε με το Βαγώα μέσα σε χειροκροτήματα και επευφημίες.

Το σχόλιό μου: Δηλαδή τι θέλετε τέλος πάντων για να συμπληρωθεί η εικόνα; Να έπαιζε από πίσω το... YMCA;]


Τέλος πάντων, σε όλα αυτά ήρθε η ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ να βάλει ένα τέλος, διότι και η παραποίηση της Ιστορίας έχει ένα όριο. Και το ακαταμάχητο επιχείρημα βρέθηκε στο λόγο "Κατά Τιμάρχου" του Αισχίνη.

[Ένα σύντομο breefing: για λόγους που δε μας ενδιαφέρουν, ο Τίμαρχος μήνυσε τον Αισχίνη για αδίκημα που επέφερε τη θανατική ποινή. Ο Αισχίνης τότε έκανε χρήση ενός δικαιώματος που έδινε ο αθηναϊκός νόμος: αν σε μηνύσουν, μπορείς (πριν ακόμα εκδικασθεί η υπόθεση) να τους αντιμηνύσεις για κάτι εξίσου σοβαρό. Η Πόλη υποχρεούται να εκδικάσει πρώτα την αντιμήνυσή σου και αν δικαιωθείς, οι εναντίον σου κατηγορίες καταρρέουν αυτοδικαίως. Ο Αισχίνης λοιπόν μήνυσε τον Τίμαρχο για πορνεία και ασωτία (=κατασπατάληση της πατρώας κληρονομιάς σε διασκεδάσεις) και, για την ιστορία, δικαιώθηκε και τη γλίταρε (o Αισχύνης, γιατί ο Τίμαρχος όπως το κόβω τη χοντροέκατσε).]


Στον "Κατά Τιμάρχου" λοιπόν, υπάρχουν καταγεγραμμένοι τρεις νόμοι που αφορούν το θέμα. Ο 1ος αναφέρεται στα μέτρα προστασίας που ήταν υποχρεωμένοι να παίρνουν οι δάσκαλοι ώστε να μην παρενοχλούνται σεξουαλικά οι μαθητές τους. Ο 2ος αναφέρεται στην ποινή που περιμένει όποιον προσβάλλει "ελεύθερον παίδα" ή δούλο: είναι όποια ορίσει ο κηδεμόνας του παίδα ή ο ιδιοκτήτης του δούλου (φυσικά εκτελέσιμη μόνο μετά από δίκη). Ο 3ος, με βάση τον οποίο ο Αισχύνης μήνυσε τον Τίμαρχο λέει (στη μετάφραση της ΤΕΤΡΑΚΤΥΟΣ):

21. « Ο Αθηναίος, ο οποίος έγινεν ερωμένος ανδρός αντί χρημάτων, να μη έχη το δικαίωμα να εκλεγή εις εκ των εννέα αρχόντων, ούτε να αναλάβη ιερατικόν αξίωμα, ούτε να παρουσιασθή ως συνήγορος εις δημοσίας δίκας ή να καταλάβη οιανδήποτε εξουσίαν, είτε εντός της πόλεως, είτε εκτός των ορίων αυτής, είτε αύτη ορίζεται δια κλήρου ή δι' εκλογής, ούτε να αποστέλλεται ως δημόσιος κήρυξ, ούτε και να εκφέρη γνώμην, ούτε να μετέχη εις δημοσίας θρησκευτικάς τελετάς, ούτε να φέρη δημοσία τον στέφανον ούτε να περιφέρεται εντός του τμήματος της αγοράς που έχει καθαρισθή δια ραντισμού. Εάν δε τις πράττη παρά τας διατάξεις ταύτας, αφού έχει καταδικασθή επί εταιρήσει, ούτος να τιμωρήται δια θανάτου»

Με λίγα λόγια ο Αισχίνης κατηγόρησε τον Τίμαρχο ότι, κατέχοντας κρατικό αξίωμα, πήγε κι έγινε πουτανίτσα. Αυτό είναι και το concensus των λογίων (a.k.a. "ανθελλήνων σιωνιστών"): η έμφαση δίνεται στο "αντί χρημάτων", όχι στο "ερωμένος ανδρός" πράγμα που φαίνεται καλύτερα στο πρωτότυπο κείμενο, γιατί το χρησιμοποιούμενο ρήμα "εταιρούμαι" μεταφράζεται κυριολεκτικά "γίνομαι πόρνη τίνος".

Ο φιλόδοξος εθνοσωτήρας δε συμφωνεί. Παραθέτει δύο ακόμα χωρία από το λόγο:

75. « Δίοτι, δι' όνομα των θεών, Τίμαρχε, τι θα έλεγες συ ο ίδιος δια κάποιον άλλον, ο οποίος κατηγορείται δια την ιδίαν παράβασιν; Ή τι πρέπει να λέγης, όταν ένας ωραίος νέος διαφέρων των άλλων κατά την όψιν, εγκαταλείπη την πατρικήν οικίαν και διανυκτερεύη εις ξένας οικίας και λαμβάνη μέρος εις πολυτελή δείπνα χωρίς να συνεισφέρη τίποτε και έχη αυλητρίδας και εταίρας, που χρειάζονται προς συντήρησίν των πολλά χρήματα και παίζη τους κύβους και δεν πληρώνη τίποτε αυτός, αλλά πληρώνει άλλος αντί εκείνου;
76. Χρειάζονται λοιπόν μαντικήν δύναμιν ταύτα δια να κατανοηθούν; Δεν είναι φανερόν ότι ο άνθρωπος, ο οποίος επιβάλλει εις τους άλλους τοιαύτας δαπάνας, πρέπει αναγκαστικώς να προσφέρη εις αυτούς εις ανταπόδοσιν ωρισμένας απολαύσεις; Μα τον Ολύμπιον Δία, δεν ευρίσκω άλλας ευπρεπεστέρας εκφράσεις δια να δηλώσω τας πράξεις σου, αι οποίαι σε κατέστησαν περίγελον όλων.»

Αν διαβάσει κανείς όλο το λόγο, θα διαπιστώσει ότι ο Αισχίνης σε αυτά τα χωρία προσπαθεί -όπως θα αναμέναμε- να θεμελιώσει την κατηγορία για πορνεία: "είσαι ωραίος, έμενες σε άλλους, δεν είχες καθόλου δικά σου λεφτά, τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια γαμώ το βυζί της χελώνας σου;"

Περιέργως πώς, ο mr ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ θεωρεί πως τα άνωθεν χωρία ξεκαθαρίζουν πως η "αμαρτία" του πράγματος είναι να συμβιώνεις με άλλους άνδρες και όχι να παίρνεις λεφτά για αυτό. Το τελικό του συμπέρασμα είναι πως στην αρχαία Αθήνα υπήρχε μια κάποια ανοχή στην ομοφυλοφιλία -διότι στο κάτω-κάτω δεν είμαστε κομπλεξικοί ιουδαιοχριστιανοί, αρκεί αυτή να γινόταν, όπως θα έλεγαν και οι Ημών "hen kruptooi" (λίγη καθοδήγηση κανείς;). Από τη στιγμή που θα σε έπαιρναν γραμμή, κατ' ευθείαν κρεμάλα.

Η συνέχεια λίγο-πολύ αναμενόμενη: η "ατράνταχτη απόδειξη" παγιώθηκε, κυκλοφόρησε σε ελληνοκεντρικά περιοδικά και βιβλία, και αν αναφερθεί ποτέ σε συζήτηση η ομοφυλοφιλίαστην αρχαία Ελλάδα, 99% κάποιος μαλάκας θα σου κοτσάρει τον Αισχίνη και θα νομίζει ότι σε τάπωσε.

Εγώ πάλι θα διαφωνήσω με αυτό το ιδιότυπο consensus. Και ο λόγος που θα διαφωνήσω, είναι ότι ο "Κατά Τιμάρχου" δεν τελειώνει στο χωρίο 76 και δεν είναι ανάγκη να κάνουμε υποθέσεις για το αν οι Αθηναίοι ενοχλούνταν περισσότερο από την ομοφυλοφιλική πράξη απ' ό,τι από το "επί χρήμασι" του πράγματος. Τα λέει πολύ ρητά ο άνθρωπος, εκεί ακριβώς που ξεκινάει το καλύτερο. Δηλαδή στο χωρίο 135:

135. "κἀνταῦθα δή τινα καταδρομήν ὡς ἀκούω μέλλει ποιεῖσθαι περὶ ἐμοῦ ἐπερωτῶν εἰ οὐκ αἰσχύνομαι αὐτὸς μὲν ἐν τοῖς γυμνασίοις ὀχληρὸς ὢν καὶ πλείστων ἐραστὴς γεγονώς τὸ δὲ πρᾶγμα εἰς ὄνειδος καὶ κινδύνους καθιστάς καὶ τὸ τελευταῖον ὡς ἀπαγγέλλουσί τινές μοι εἰς γέλωτα καὶ λῆρόν τινα προτρεπόμενος ὑμᾶς ἐπιδείξεσθαί μου φησὶν ὅσα πεποίηκα ἐρωτικὰ εἴς τινας ποιήματα καὶ λοιδοριῶν τινων καὶ πληγῶν ἐκ τοῦ πράγματος αἳ περὶ ἐμὲ γεγένηνται μαρτυρίας φησὶ παρέξεσθαι."

Κανονικά θα έπρεπε να μπορεί ο καθένας να καταλάβει τι λέει το παραπάνω "με λίγη ίσως καθοδήγηση" μια και η ελληνική είναι ενιαία στη διαχρονικότητά της γλώσσα, αλλά νομίζω πως μια ελεύθερη μετάφραση σε street greek ενδείκνυται για την πιο εύκολη ίσως κατανόηση του άνωθεν:

"και απ' ό,τι ακούω, σκοπεύει [ο αντίδικος] να με ρωτήσει αν δεν ντρέπομαι τέλος πάντων ούτε μια σταλίτσα [να κατηγορώ τον Τίμαρχο για ομοφυλοφιλικές σχέσεις], τη στιγμή που όλα τα γυμναστήρια έχουν να λένε τι καλός θαμώνας τους υπήρξα ο ίδιος και πόσων υπήρξα εραστής και πόσες φορές έχω μπλέξει σε καβγάδες για τις γκομενοδουλειές μου, και σαν αποκορύφωμα θα φέρουν να διαβάσουν και στο δικαστήριο τα ερωτικά ποιήματα που έγραψα για κάποιους, με αποτέλεσμα να γίνω τόσο ρόμπα που το κατηγορητήριό μου να καταρρεύσει με τη μία"

"Επ! Τι γίνεται εδώ;" (που λέει και ο Λιακό) Θα πήγαιναν λέει να τον βγάλουν τρελό τη στιγμή που μηνύει για πράγματα που ο ίδιος έχει κάνει; Και καθόλου "εν κρυπτώ" αν κρίνουμε από τα συμφραζόμενα;

Αλλά όπως είπα, το καλύτερο έχει μόλις αρχίσει:

136. ἐγὼ δὲ οὔτε ἔρωτα δίκαιον ψέγω, οὔτε τοὺς κάλλει διαφέροντάς φημι πεπορνευ̂σθαι, οὔτ' αὐτὸς ἐξαρνου̂μαι μὴ οὐ γεγονέναι τ'1 ἐρωτικός, καὶ ἔτι καὶ νυ̂ν εἰ̂ναι, τάς τε ἐκ του̂ πράγματος γιγνομένας πρὸς ἑτέρους φιλονικίας καὶ μάχας οὐκ ἀρνου̂μαι μὴ οὐχὶ συμβεβηκέναι μοι. περὶ δὲ τω̂ν ποιημάτων ὡ̂ν φασιν οὑ̂τοί με πεποιηκέναι, τὰ μὲν ὁμολογω̂, τὰ δὲ ἐξαρνου̂μαι μὴ του̂τον ἔχειν τὸν τρόπον ὃν οὑ̂τοι διαφθείροντες παρέξονται.

street greek: Όμως εγώ δεν έχω τίποτα με τον έντιμο έρωτα, ούτε λέω πως κάθε μορφονιός είναι πόρνη, ούτε αρνούμαι πως ο ίδιος υπήρξα εραστής και παραμένω μέχρι σήμερα, ούτε αρνούμαι πως έχω καβγαδίσει και παίξει ξύλο για αυτό το λόγο. Όσο για τα ποίηματα που αυτοί λένε ότι έγραψα, μερικά τα παραδέχομαι, όμως άλλα είναι κατασκευασμένα ή παραποιημένα γιατί τέτοιοι κάφροι είναι και σιγά που δεν τους έχω ικανούς να κάνουν κάτι τέτοιο.

137. ὁρίζομαι δ' εἰ̂ναι τὸ μὲν ἐρα̂ν+ τω̂ν καλω̂ν+ καὶ σωφρόνων φιλανθρώπου πάθος καὶ εὐγνώμονος ψυχη̂ς, τὸ δὲ ἀσελγαίνειν ἀργυρίου τινὰ μισθούμενον ὑβριστου̂ καὶ ἀπαιδεύτου ἀνδρὸς ἔργον:1 καὶ τὸ μὲν ἀδιαφθόρως ἐρα̂σθαί φημι καλὸν εἰ̂ναι, τὸ δ' ἐπαρθέντα μισθῳ̂ πεπορνευ̂σθαι αἰσχρόν. ὅσον δ' ἑκάτερον τούτων ἀπ' ἀλλήλων διέστηκε καὶ ὡς πολὺ διαφέρει, ἐν τοι̂ς ἐφεξη̂ς ὑμα̂ς πειράσομαι λόγοις διδάσκειν.

street greek: τα διαχωρίζω ως εξής: ο έρωτας είναι συναίσθημα ευγενικής, συνετής και φιλάνθρωπης ψυχής, ενώ το να ασελγαίνεις για λεφτά είναι έργο υβριστή και αμόρφωτου άνδρα. Και ενώ είναι μεγάλη τιμή να σε αγαπάνε αγνά, το να εκπορνεύεσαι για χρήματα είναι αισχρό. Πόσο πολύ διαφέρουν αυτά τα δύο, θα σας δείξω στη συνέχεια.

...και στη συνέχεια αρχίζει το πανηγύρι: "οι προπάτορές μας όρισαν πως οι δούλοι δεν είναι άξιοι για τις απολαύσεις των γυμναστηρίων, γι' αυτό και τους απαγόρευσαν την πρόσβαση. Θα θεωρούσαν άξιο μόνο για τους ελεύθερους άνδρες κάτι κακό; [138]". "ο ίδιος νομοθέτης είπε πως ο δούλος που συνάπτει σχέσεις με ελεύθερο παίδα[1] τιμωρείται με πενήντα μαστιγιές, αλλά δεν το απαγόρεψε στους ελεύθερους άνδρες και μάλιστα κανένας δεν ισχυρίζεται πως είναι κακό για το παιδί να είναι ερωμένος κάποιου άνδρα, αντίθετα κάνει καλό στο χαρακτήρα του. Καλό είναι βέβαια να υπάρχει λίγη αυτοσυγκράτηση μέχρι το παιδί να γίνει κύριος του σώματός του.[139]". "και χάρη σε αυτήν την αγάπη -ή πείτε την όπως θέλετε- ο Αρμόδιος και Αριστογείτων έγιναν τόσο ενάρετοι και δοξασμένοι άνθρωποι και ευεργέτες της πόλης μας [140]".

Και πάει λέγοντας. Τι Πάτροκλο και Αχιλλέα αναφέρει (και καταδεικνύει ότι τα είχανε αν και κατά τη γνώμη του ο Όμηρος φοβούμενος παρεξηγήσεις στάθηκε διακριτικός στο θέμα), τι λίστες με επιφανείς εραστές, σε κάποια φάση λέει μάλιστα στους δικαστές "και φυσικά δεν εννοούσα με τη μήνυσή μου ότι πρέπει να ντρέπεστε άμα τα αγόρια σας είναι ωραίοι γκόμενοι και τους θέλουν όλοι, αν είναι δυνατόν να πάμε κόντρα στα υψηλά ήθη της πόλης μας". Πηγαίντε στον Περσέα και διαβάστε το, έχει και αγγλική μετάφραση.

Συνοψίζοντας, πρόκειται ίσως για τη χειρότερη επιλογή κειμένου που θα μπορούσε να κάνει κάποιος που ενδιαφέρεται να βγάλει τους αρχαίους Αθηναίους ομοφοβικούς σαν τα μούτρα του. Παραδεχτείτε πως η κατάσταση είναι αν μη τι άλλο πολύ διασκεδαστική. :)

Συμβουλή προς επίδοξους εθνοσωτήρες: διαβάζετε πάντα ΚΑΙ παρακάτω, γιατί let's face it, οι πιθανότητες ένας αρχαίος να είναι κρυπτοναζιστής με έντονες ιουδαιοχριστιανικές ηθικές επιρροές είναι περίπου ΜΗΔΕΝ. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, ο πλανήτης ΜΑΣ δε διαφωνεί μαζί σας επειδή σας εχθρεύεται. Διαφωνεί μαζί σας επειδή απλά κάνετε λάθος.

Και επί της ουσίας, ο "Κατά Τιμάρχου" μας λέει κάτι που μπορεί να φαίνεται απίστευτο[2], αλλά είναι η αλήθεια: οι Αθηναίοι της κλασικής εποχής δεν ενδιαφέρονταν με ποιον γαμιέσαι. Τους ενδιέφερε να μπορεί να συναινέσει και τους ενδιέφερε να μην παίζει διαφθορά. Για την οποία διαφθορά δεν έτρεφαν αυταπάτες: ήξεραν ότι παντού και πάντα σχετίζεται αποκλειστικά με το χρήμα και την έλλειψη μέτρου, ό,τι κι αν έχουν να πουν πάνω στο θέμα τα (ακούσια) τέκνα της χριστιανικής ηθικολογίας.

ΥΓ: Με την ευκαιρία, το "Perseus Digital Library" είναι τρομερό site. Εκατοντάδες έργα Ελλήνων και Ρωμαίων κλασικών (αλλά και μερικά Ευρωπαϊκά), full-text αναζήτηση, τρομερό interface, γραμματικά και λεξιλογικά εργαλεία, όλα cross-referenced μέχρι αηδίας. Για τα unicode αρχαία ελληνικά προσφέρει δύο επιλογές εμφάνισης: UTF-8 και UTF-8 με τους τόνους ενσωματωμένους (η διαφορά είναι τεράστια γιατί στο πρώτο π.χ. το έ κωδικοποιείται σαν "οξεία, ε" και πρέπει ο browser να "ξέρει" ότι σε αυτήν την περίπτωση θα το εμφανίσει σαν "έ", ενώ στο δεύτερο κωδικοποιείται από την αρχή σαν "ε με οξεία". Σε αυτό το ποστ έβαλα μισά από το ένα και μισά από το άλλο. Σε Explorer πρέπει να υπάρχουν κάποια προβλήματα στην εμφάνιση, σε Firefox με SuSE και unicode γραμματοσειρές είναι όλα ΟΚ)

[*] μέγας μπήχτης αυτός ο Κρίμων
[1] παρατηρήστε τη διάκριση ανάμεσα στο "συνάπτει σχέσεις" και "προσβάλλει" που είδαμε πιο πριν.
[2] τουλάχιστον αν ανήκουμε στο συρφετό υπερεθνικοφρόνων σταγονιδίων που μαίνεται τα τελευταία χρόνια (κυρίως) τη συμπρωτεύουσα, ένα συρφετό -τολμώ να πω- που από την αγωνία του να ταυτιστεί με εντελώς παρωχημένα εθνικιστικά στερεότυπα, έχει καταντήσει να απέχει τόσο πολύ από το πνεύμα των αρχαίων που δεν το βλέπει ούτε με το ραδιοτηλεσκόπιο.

18 σχόλια:

dystropoppygus είπε...

Kαιρό είχα να ευχαριστηθώ κείμενό σου.

Άξιος.

Ανδρέας είπε...

Θαυμάζω την υπομονή σου να εξευτελίζεις αυτούς τους παλιομαλάκες (επιτελείς έργο, χωρίς αστεία). Απολαυστικό το κείμενο.

Ανώνυμος είπε...

...Ασχετο, κάποτε, πέρα από τα executive articles, έκανες κάποιες πολύ καλές προτάσεις μουσικής (πχ Royksopp - ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ για μένα). Tune up the music in your blog again, για να χαλαρώσουμε και λίγο βρε αδερφέ... και μετά βάρα αλύπητα πάλι τους απανταχού χαφιεδο-πατριδοκαπηλο-τζαμπαμάγκες.

Ασχετο ΙΙ, "Πούστευε και μη ερεύνα", το νέο πόνημα του Τζιμάκου, Φάτε το!!!

libertarian είπε...

ROFL

έγραψες ;-)

penguin_witch είπε...

Κα-τα-πλη-κτι-κός.
(Τώρα όμως πρέπει να πάω να ξαναδέσω τον αφαλό μου...B^) )

jim_hellas είπε...

Σωστός!!!

Βάτραχε με βγάζεις ασπροπρόσωπο! Κάθε κείμενό σου με κάνει να σε συμπαθώ όλο και πιο πολύ!

Οι κομπλεξάρες ομοφοβικοί εύκολα χάνουν τον μπούσουλα... απορώ, που είναι το δύσκολο να παραδεχθούν ότι οι αρχαίοι "Έλληνες" το στρίβαν το πούρο; Αφού άλλες εποχές ήταν εκείνες, άλλες τώρα! Το να είσαι ομοφυλόφιλος ήταν κάτι φυσιολογικό, καθώς οι γυναίκες ήταν αντικείμενα και μόνο στην αρχαία "Έλλάδα". Εσύ θα το έκανες με ένα πράγμα; Δύσκολα. Προσωπικότητα θεωρείτο ότι είχαν μόνο οι άνδρες, και επομένως καθώς ήθελαν να πάνε με άτομο με προσωπικότητα, επέλεγαν άνδρες!

d.c. kostas είπε...

you're a walking encyclopedia.
and smart too.
i just made a note to myself to never argue with you. although, it would be fun, to say the least.

penguin_witch είπε...

Και κάτι που πήρε το μάτι μου... μήπως το "Αισχίνης" γράφεται με γιώτα; Όχι πως αλλάζει έστω και σε μια κεραία το νόημα αυτών που γράφεις, αλλά ικανα τα έχω τα ελληνοψύχια να πιαστούν απο εκεί... ;)

J95 είπε...

good point.

COSTANTINA είπε...

Καταπληκτικό κείμενο, Δημήτρη.

Ξέρεις, από τις λίγες ερμηνείες αρχαίων κειμένων που έχω δει, τελικά όλα έχουν να κάνουν με τον «σκοπό» για τον οποίο γίνονται. Το ίδιο συμβαίνει και για την μυθολογία αλλά και για άλλα αριστουργήματα φαντασίας που έχουν γραφτεί. Έχω λοιπόν την υπόνοια, ότι αν πριν διαβάσουμε κάτι στο νετ ή μία ιστορική ανάλυση, κάτσουμε και μάθουμε ποιός το έγραψε (ή τέλος πάντων, πού συνήθως αποσκοπεί), δεν χρειάζεται καν να περιμένουμε εκπλήξεις.

Είναι δεδομένο, τί θα διαβάσουμε στα βιβλία του Λιακό, τί θα δείξει ο Χάρδας και σαφώς πιο σίγουρο τί θα γράψεις εσύ. Θα ήταν όμως πολύ πιο γαμάτο, αν έγραφαν όλοι με τον τρόπο σου. : )

null είπε...

συμφωνώ με τον σπασίκλα - επιτελείς έργο... δε βρίσκω τι άλλο να πω. Και μόνο τα πολυτονικά που έβαλες (ελπίζω όχι με το χεράκι αλλά κόπι πέιστ)... μπράβο σου.

Sraosha είπε...

Λοιπόν, εγώ πάλι, που "ζω στον κόσμο τον δικό μου" -- που λέει κι ο Φοίβος , δεν ήξερα πως στα σοβαρά υπάρχει κόσμος που αρνείται την ύπαρξη του 'δωρικού έρωτα' παρά τοις προγόνοις. Το πρόσφατο ποστάκι το διατύπωσα όπως το διατύπωσα χάριν παιδιάς, ας πούμε...

Πάνος είπε...

Σωστός ο νέος!

Αταίριαστος είπε...

Και τα δικά μου (αυτονόητα) συγχαρητήρια και να προσθέσω ότι σύμφωνα με τον Ηρόδοτο όχι μόνο οι ευκλεείς ημών πρόγονοι κουτούπωναν αγοράκια αλλά διέφθειραν και γειτονικούς λαούς κάνοντας εξαγωγή του "κουσουριού"
"Και [οι Πέρσες] απ' Ελλήνων μαθόντες παισί μίσγονται"
(street greek: Σμίγουν με αγόρια, συνήθεια που έμαθαν από τους Ελληνες)

Ανώνυμος είπε...

Πωπω!Τι αλαζονεια σε διακατεχει βρε
τεκνον μου.Καθησες και εγραψες τοσες
μαλακιες ψαχνοντας σε βιβλια και Ιντερνετ,για ενα θεμα τοσο γνωστο,μονο και μονο για να εισπραξεις μερικα "μπραβο" ;
Χαρα στην υπομονη σου,πρεπει τελικα να κουβαλας πολυ "κατωτεροτητα" μεσα σου.
Δεν εξηγειτε αλλιως.
Αλλη δουλεια δεν εχεις να κανεις,με κανενα προγραμματακι να ασχοληθεις;
Ξεκολλα σε πηραμε χαμπαρι ρεεεεεε!

Α!και που'σαι,πολυ το γυροφερνεις το θεμα με τους ομοφυλοφιλους.Σ'εχω δει και σε αλλα ποστ.Μηπως σε βασανιζει κατι μεσα σου;

J95 είπε...

Έπεσες πολύ κοντά φίλε Ανώνυμε.

Για την ακρίβεια όλα αυτά τα βρήκα σε 15 περίπου λεπτά τον προηγούμενο Αύγουστο, αλλά περίμενα να έχω φοβερά κέφια για να τα γράψω με στυλ.

Τα "μπράβο" δε με ενδιαφέρουν. Με ενδιαφέρει που σε κανα μήνα στο Google θα αρκεί να πατήσει κάποιος "Αισχίνης" και να δει στο 1ο-2ο αποτέλεσμα γιατί αυτά που του σερβίρουν τα φασιστοειδή είναι αστήρικτα.

Ενδιαφέρον που το σοβαρότερο επιχείρημα που έχεις να αντιτάξεις σε αυτό το τόσο ενοχλητικό (προφανώς) άρθρο είναι επιθέσεις επί του προσωπικού κατά του συγγραφέα. Κρίμα που όπως καταλαβαίνεις μετράει -μισό λεπτό να υπολογίσω...- α ναι: καθόλου.

Σημειώνω πως σου απαντώ με επιφυλάξεις, γιατί από το γενικότερο ύφος σου τείνω να συμπεράνω πως είσαι κάποιος φίλος μου που μου κάνει πλάκα, παρωδώντας το είδος του ανθρώπου που τυπικά θα αντιδρούσε. Μου είναι βλέπεις λίγο δύσκολο να πιστέψω πως κάποιος θα έγραφε στα σοβαρά όλες αυτές τις κοτσάνες.

Χαχα λοιπόν, ΠΩΣ ΓΕΛΑΣΑΜΕΕΕΕ!

Ιστο-ρηματίας είπε...

Πολύ γελάσαμε, όντως... διότι είδαμε το τυρί αλλά δεν είδαμε την φάκα...

Αραγε ΓΙΑΤΙ ο Αισχίνης κατηγορεί τον Τίμαρχο; Αν η ομοφυλοφιλία ήταν ανεκτή και συχνό φαινόμενο στην αρχαία Ελλάδα, θα έπρεπε να το δεχτεί, και να μην ζητάει την καταδίκη του...

Τα κείμενα του Αρριανού για τον Μ. Αλέξανδρο ΠΟΤΕ ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ;
Τον 3ο αι. μ.Χ. !
Ο Αρριανός ήταν ΣΤΩΙΚΟΣ φιλόσοφος. Τους Στωικούς, περισσότερο και από τους Χριστιανούς, τους καταδίωξαν στη Ρώμη, γιατί κήρυτταν περίπου τα ίδια αλλά οι πρώτοι ήταν φανατικώτεροι.
ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ και ΥΠΕΡΤΑΤΟ ΟΝ !

Αλλά τι λέμε; Εδώ κατηγόρησαν αργότερα και τον ίδιο το Χριστό πως τα είχε με τους μαθητές του...
Τους αρχαίους δε θα κατηγορήσουν;

J95 είπε...

Τα κείμενα του Αρριανού για τον Μ. Αλέξανδρο ΠΟΤΕ ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ;
Τον 3ο αι. μ.Χ. !


Πράγματι, αλλά θα δυσκολευτείς πολύ να βρεις οτιδήποτε που να γράφτηκε για το Μεγαλέξανδρο πριν τον 2ο αιώνα. Είτε λοιπόν πρέπει να τον θεωρήσουμε εξ ολοκλήρου φανταστικό κατασκεύασμα, είτε να μην απορρίπτουμε πηγές με βάση αποκλειστικά το χρονικό κριτήριο (αν και το δικό σου κριτήριο μάλλον είναι αν συμφωνούν με την εβραϊκής προέλευσης ηθική σου).

Αραγε ΓΙΑΤΙ ο Αισχίνης κατηγορεί τον Τίμαρχο

Για πορνεία. Live with it. Αναρωτιέμαι αν διάβασες το αρχαίο κείμενο, έστω τα αποσπάσματα που παρατίθενται εδώ. Μάλλον δεν το έκανες, αλλιώς δε θα ρώταγες αυτό το πράγμα.

Αλλά τι λέμε; Εδώ κατηγόρησαν αργότερα και τον ίδιο το Χριστό πως τα είχε με τους μαθητές του...
Τους αρχαίους δε θα κατηγορήσουν;


Ποιοι να τους κατηγορήσουν; Οι "Αυτοί";

Πολύ busy είναι οι "Αυτοί", δεν υπάρχει white trash ανά τον πλανήτη που να μην ασχολούνται με το πώς να του τη σπάσουν.